o nas oferta kontakt logowanie
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Surmiak Tomczak spółka partnerska

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Surmiak Tomczak spółka partnerska zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Pomoc prawna dla przedsiębiorców świadczona jest na podstawie stałej umowy lub w drodze usług doraźnych. Pomoc prawna na rzecz osób fizycznych odbywa się w oparciu o doraźne zlecenie.

Naszym Klientom oferujemy obsługę prawną w zakresie:

  • zastępstwa procesowego przed sądami wszystkich instancji,
  • zastępstwa procesowego przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji,
  • tworzenia, łączenia oraz likwidowania spółek, fundacji stowarzyszeń i spółdzielni,
  • prowadzenia spraw rejestrowych spółek, fundacji stowarzyszeń i spółdzielni,
  • sporządzania, konsultowania i negocjowania umów,
  • windykacji należności,
  • reprezentowania interesów przedsiębiorców i osób fizycznych przed wszelkimi osobami, organami i instytucjami,
  • porad prawnych ze wszystkich dziedzin prawa.

Naszym Klientom dajemy gwarancję rzetelnej i efektywnej ochrony ich interesów. Starając się zapewnić naszym Klientom obsługę prawną na najwyższym poziomie monitorujemy wszelkie zmiany ustawodawstwa, podnosimy swoje kwalifikacje oraz współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin.

© 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

powered by cmsPRO SSL24 ctinet.pl - hosting, poczta, domeny, webdesign